Πρόγραμμα Εξετάσεων

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η εξεταστική περίοδος διαρκεί

από 18/6/2019 μέχρι και 24/6/2019.

Το πρόγραμμα της κάθε ημέρας περιλαμβάνει 2 βάρδιες εξέτασης (3 κατ’ εξαίρεση)

(Α: 16:00-17:30, Β: 17:30-19:00, Γ: 19.00-20.30)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων Β’

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Β’  (νέο!!!)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ’

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης Δ’

Φύλακας Μουσείων Δ’