Πρόγραμμα Εξετάσεων

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η εξεταστική περίοδος διαρκεί

από 8/2/2018 μέχρι και 14/2/2018.

Το πρόγραμμα της κάθε ημέρας περιλαμβάνει 2 βάρδιες εξέτασης (3 κατ’ εξαίρεση)

(Α: 16:00-17:30 και Β: 17:30 – 19:00).

Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης Γ’ Εξάμηνο    νέο 5/2/2018

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Γ Εξάμηνο

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό Γ’ Εξάμηνο

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης Α΄ Εξάμηνο

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Α εξάμηνο   νέο 5/2/2018

Φύλακας μουσείων – Α’ Εξάμηνο  νέο 5/2/2018