Πρόγραμμα Εξετάσεων

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η εξεταστική περίοδος διαρκεί

από 11/6/2018 μέχρι και 15/6/2018.

Το πρόγραμμα της κάθε ημέρας περιλαμβάνει 2 βάρδιες εξέτασης (3 κατ’ εξαίρεση)

(Α: 16:00-17:30, Β: 17:30-19:00, Γ: 19.00-20.30)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό Δ’ Εξάμηνο

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης Β’ Εξάμηνο

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Δ’ Εξάμηνο

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Β’ Εξάμηνο

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ’ Εξάμηνο   νέο!!!

Φύλακας Μουσείων Β’ Εξάμηνο