Αρχική


ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1655-anakoinosi-leitourgias-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-d-i-e-k

  • Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e-class https://eclass.sch.gr/info/manual.php
  •         ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σύμφωνα με την αριθμ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) για την προστασία της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΕΩΣ 30/11/2020.

Όσον αφορά την υποχρέωση των φορέων σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, για να διατηρηθούν οι θέσεις που έχουν διατεθεί μετά τη λήξη της αναστολής. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.

  • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 15.00 ΕΩΣ 20.00.

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

 

 

 


rounded_corners-full-size

 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Σημειώσεων

photo