Αρχική

Το σπουδαστικό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

Α’ Εξάμηνο:

  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
  • Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας

Στο Γ΄Εξάμηνο συνεχίζουν οι ειδικότητες:

  • Βοηθός Φαρμακείου
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
rounded_corners-full-size

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Σημειώσεων

photo

 

Αίτηση υποψήφιων σπουδαστών για τις νέες ειδικότητες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 12/9/2016 και ώρα 14.00