Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018Α

Οριστικό Πρόγραμμα Μαθημάτων:

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης Β’ Εξάμηνο 2018α

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό Δ’ Εξάμηνο 2018α

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Β’ Εξάμηνο 2018α

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ’ Εξάμηνο 2018Α

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Β’ Εξάμηνο 2018Α

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 2018Α