Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οριστικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017

Ακολουθεί το οριστικό πρόγραμμα μαθημάτων. Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της κατάρτισης, τις κενές μέρες και ώρες θα πραγματοποιούνται ώρες αναπλήρωσης μαθημάτων, μετά από συνεννόηση σπουδαστών και εκπαιδευτών:

Τμήματα Β’ Εξαμήνου:

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Β’ Εξάμηνο

Τμήματα Δ’ Εξαμήνου:

Βοηθός Φαρμακείου

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ’ Εξάμηνο