Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2017Β

Οριστικό Πρόγραμμα Μαθημάτων:

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Γ’ Εξάμηνο  νέο (10/11/2017)

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων νέο (20/11/2017) 

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης – Οριστικό  νέο (10/11/2017)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Α’ Εξάμηνο  νέο (10/11/2017)