Προτεινόμενες ειδικότητες για εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο 2017Β

Σας ενημερώνουμε ότι οι προτεινόμενες ειδικότητες για έναρξη το χειμερινό εξάμηνο 2017β στο ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας είναι οι εξής (κάνοντας κλικ στον κάθε τίτλο, θα σας ανοίξει το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα):