Διοίκηση

Αικατερίνη Σπυράτου
Διευθύντρια

Πηνελόπη Λεμπέση, Φώτης Λευκαδίτης

Υποδιευθυντές

Μαλαματή Τζώνου

Μεταταγμένη Εκπαιδευτικός-Διοικητικός