Διοίκηση

Αικατερίνη Σπυράτου
Διευθύντρια

Πηνελόπη Λεμπέση

Υποδιευθύντρια

Μαλαματή Τζώνου

Μεταταγμένη Εκπαιδευτικός-Διοικητικός