Τελικές Εξετάσεις

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων που επισυνάπτονται παρακάτω:

Οδηγίες για τις τελικές εξετάσεις 2017A

 

Ακολουθούν τα Πρότυπα Θεμάτων για τις Τελικές Εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2017Β.  ΟΛΟΙ  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να τα χρησιμοποιήσουν.

Πρότυπο Κομμωτικής Γ

Πρότυπο Μαγειρικής Α’

Πρότυπο Μαγειρικής Γ’

Πρότυπο Τουρισμού Γ

Πρότυπο Φυλάκων Α

Πρότυπο-Αισθητικής-Α