Τελικές Εξετάσεις

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων που επισυνάπτονται παρακάτω:

Οδηγίες για τις τελικές εξετάσεις 2017A

 

Ακολουθούν τα Πρότυπα Θεμάτων για τις Τελικές Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019Α.  ΟΛΟΙ  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να τα χρησιμοποιήσουν.

Πρότυπο Τουρισμού Β’

Πρότυπο Μαγειρικής Β’

Πρότυπο Μαγειρικής Δ’

Πρότυπο-Αισθητικής-Δ’

Πρότυπο Φυλάκων Δ’