Τελικές Εξετάσεις

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων που επισυνάπτονται παρακάτω:

Οδηγίες για τελικές εξετάσεις 2016Β

 

Ακολουθούν τα Πρότυπα Θεμάτων για τις Τελικές Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2016B.  ΟΛΟΙ  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να τα χρησιμοποιήσουν.

Πρότυπο Βοηθών Φαρμακείου Γ

Πρότυπο Κομμωτικής Α’

Πρότυπο Λογιστηρίου Γ’

Πρότυπο Μαγειρικής Α’

Πρότυπο Μαγειρικής Γ’

Πρότυπο Τουρισμού Α’

Πρότυπο-Αισθητικής-Γ