Τελικές Εξετάσεις

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων που επισυνάπτονται παρακάτω:

Οδηγίες για τις τελικές εξετάσεις 2017A

 

Ακολουθούν τα Πρότυπα Θεμάτων για τις Τελικές Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2018Α.  ΟΛΟΙ  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να τα χρησιμοποιήσουν.

Πρότυπο Αισθητικής Β’

Πρότυπο Κομμωτικής Δ’

Πρότυπο Μαγειρικής Β’

Πρότυπο Μαγειρικής Δ’

Πρότυπο Τουρισμού Δ’

Πρότυπο Φυλάκων Β’