Τελικές Εξετάσεις

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων που επισυνάπτονται παρακάτω:

Οδηγίες για τις τελικές εξετάσεις 2017A

 

Ακολουθούν τα Πρότυπα Θεμάτων για τις Τελικές Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2017A.  ΟΛΟΙ  οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να τα χρησιμοποιήσουν.

Πρότυπο Κομμωτικής Β

Πρότυπο Λογιστηρίου Δ

Πρότυπο Μαγειρικής Β

Πρότυπο Μαγειρικής Δ

Πρότυπο Βοηθών Φαρμακείου Δ

Πρότυπο-Αισθητικής-Δ

Πρότυπο Τουρισμού Β