Πρόοδοι

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων προόδου που επισυνάπτονται παρακάτω, να δουν το υπόδειγμα για τη σωστή συμπλήρωση των φύλλων θεμάτων και να συμπληρώσουν και το αντίστοιχο πρότυπο θεμάτων, ώστε να το παραδώσουν υπογεγραμμένο με τα θέματα προς αναπαραγωγή.

 ενημερωμένο!!! Πρόοδοι 2019Α

Οδηγίες για προόδους

Υπόδειγμα 1

 

 

Πρότυπο Μαγειρικής Δ’

Πρότυπο Μαγειρικής Β’

Πρότυπο-Αισθητικής-Δ’

Πρότυπο Φυλάκων Δ’

Πρότυπο Τουρισμού Β’