Πρόοδοι

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων προόδου που επισυνάπτονται παρακάτω, να δουν το υπόδειγμα για τη σωστή συμπλήρωση των φύλλων θεμάτων και να συμπληρώσουν και το αντίστοιχο πρότυπο θεμάτων, ώστε να το παραδώσουν υπογεγραμμένο με τα θέματα προς αναπαραγωγή.

 ενημερωμένο!!! Πρόοδοι 2019B

Οδηγίες για προόδους

 

Πρότυπο Κομμωτικής Α΄εξαμ.

Πρότυπο Μαγειρικής Α

Πρότυπο Μαγειρικής Γ

Πρότυπο Στέλεχος Τουρισμού Α εξαμ

Πρότυπο Τουρισμού Γ

Πρότυπο Υποκριτικής Α

Πρότυπο-Αισθητικός Ποδολογίας Α΄ εξαμ