Πρόοδοι

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων προόδου που επισυνάπτονται παρακάτω, να δουν το υπόδειγμα για τη σωστή συμπλήρωση των φύλλων θεμάτων και να συμπληρώσουν και το αντίστοιχο πρότυπο θεμάτων, ώστε να το παραδώσουν υπογεγραμμένο με τα θέματα προς αναπαραγωγή.

 ενημερωμένο!!! 20/11/2017

Οδηγίες για προόδους

Υπόδειγμα 1

 

Πρότυπο Κομμωτικής Γ

Πρότυπο Μαγειρικής Α’

Πρότυπο Μαγειρικής Γ’

Πρότυπο Τουρισμού Γ

Πρότυπο Φυλάκων Α

Πρότυπο-Αισθητικής-Α