Πρόοδοι

Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων προόδου που επισυνάπτονται παρακάτω, να δουν το υπόδειγμα για τη σωστή συμπλήρωση των φύλλων θεμάτων και να συμπληρώσουν και το αντίστοιχο πρότυπο θεμάτων, ώστε να το παραδώσουν υπογεγραμμένο με τα θέματα προς αναπαραγωγή.

 ενημερωμένο!!! 29/11/2016

Οδηγίες για προόδους

Υπόδειγμα 1

 

Πρότυπο-Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Α’

Πρότυπο-Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας Α’

Πρότυπο-Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α’

Πρότυπο-Βοηθός Φαρμακείου Γ’

Πρότυπο-Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Γ’

Πρότυπο-Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Γ’

Πρότυπο-Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας Γ’