Οδηγοί Σπουδών

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς σπουδών των παλαιών ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τις νέες ειδικότητες και περιέχουν πληροφορίες για την ύλη των μαθημάτων. Τα ωρολόγια προγράμματα που περιέχουν, δεν ισχύουν πλέον. Τα νέα ωρολόγια προγράμματα που ισχύουν, επισυνάπτονται.

 

Ωρολόγια προγράμματα των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας το Χειμερινό Εξάμηνο 2016Β, όπου μπορείτε να δείτε τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο.

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (Γ’ Εξάμηνο)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Α’ και Γ’ Εξάμηνο)

Βοηθός Φαρμακείου (Γ’ Εξάμηνο)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (Γ’ Εξάμηνο)

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Α’ Εξάμηνο)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Α’ Εξάμηνο)

 

Οδηγοί Σπουδών:

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  (νέα ειδικότητα: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας)

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής  (νέα ειδικότητα: Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης – Μακιγιάζ)

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (νέα ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου)

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (νέα ειδικότητα: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου)

Κομμωτική – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (νέα ειδικότητα: Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης)

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (νέα ειδικότητα: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού)