Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί τους καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ προς υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας εδώ.