Εγγραφές Δευτεροετών Σπουδαστών στο Γ΄Εξάμηνο

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας που θα φοιτήσουν στο Γ΄Εξάμηνο να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ από 19/9/2017 μέχρι και 29/9/2017 και ώρες 14.00-20.00

για να συμπληρώσουν την αίτηση επανεγγραφής τους.