Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2017β και το εαρινό εξάμηνο 2018α

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: από 08/08/2017 ώρα 15.00 μέχρι 24/08/2017 και ώρα 15.00

Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: https://mis.inedivim.gr

Πρόσκλησηhttps://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/2017-8-8_prosklhshiek.pdf