Αποτελέσματα Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα του Εαρινού Εξαμήνου 2017Α και έχουν τοιχοκολληθεί στην είσοδο του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας