Αργία 17ης Νοέμβρη

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2016 τα ΔΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά.