Πρόγραμμα Μαθημάτων Παρασκευής 21/10/2016

 Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Α? Εξάμηνο:1η-2η ώρα Τέχνη Μαγειρικής (Μελισσαράτος), 3η-4η ώρα Αρχές Οικονομικής (Βασιλάτος Παν.)

 Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Α? Εξάμηνο: 1η-2η-3η ώρα Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής Εργαστήριο (Λασκαράτος-Λουκανάρη)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α? Εξάμηνο: 2η-3η-4η ώρα Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Κουρής-Λάντου)

Βοηθός Φαρμακείου Γ? Εξάμηνο: 1η-2η-3η ώρα Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων (Πολλάτος)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Γ? Εξάμηνο: κενό

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Γ? Εξάμηνο: 1η-2η ώρα Αγγλικά (Ρασσιά), 3η ώρα Τέχνη Μαγειρικής Θεωρία (Μελισσαράτος)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου:  1η-2η ώρα Φορολογική Λογιστική (Βασιλάτος Γερ.), 3η-4η ώρα Λογιστική Κόστους (Κλαουδάτος)