Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mis.inedivim.gr από 5/9/2016 μέχρι 19/9/2016 και ώρα 16.00.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα κατατίθεται στο ΔΙΕΚ από 19/9/2016 μέχρι 21/9/2016 και ώρες 14.00-19.00.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.